Den funktionsmedicinska modellen bygger på sju grundläggande fysiologiska system som måste fungera för att vi ska hålla oss friska:

 • Mage–tarm

  Upptag och utsöndring samt tarmflorans hälsa.

 • Struktur

  Från cellmembranets till musklernas och skelettets uppbyggnad

 • Kommunikation

  Hormoner, signalämnen m.m.

 • Transport

  Blodcirkulationen, lymfsystemet

 • Elimination

  Gifter som skapas i kroppen och som kommit in utifrån måste renas och föras utav bland annat lever och njurar.

 • Energiproduktion

 • Immunförsvar

 • Nätverkstänk

Alla delar påverkar varandra. Om man rycker i en tråd påverkas även andra saker.

 • Organreserv

Återhämtning och återuppbyggnad. Man strävar efter att bygga upp och bibehålla en organreserv, en motståndskraft som förebygger skador och som gör att vi klarar tillfälliga större belastningar, till exempel hög stress på jobbet under en kortare period, en olycka, en nära släktings bortgång. Kronisk stress, för lite eller för mycket träning, brist på sömn och dåliga matvanor tär på reserven tills den riskerar att ta slut.

 
Det funktionsmedicinska trädet illustrerar de underliggande ”rot-orsakerna” till att ett eller flera av de sju fysiologiska systemen fungerar sämre.

I funktionsmedicinen används en tidslinje som verktyg för att identifiera olika faktorer som bidrar till kronisk ohälsa och sjukdomar hos den enskilda individen. Man utgår också från en orsaksorienterad matris för att koppla ihop olika symtom och hitta destruktiva livsstilsvanor, försämrade funktioner och sjukdomsprocesser så tidigt eller så långt ”uppströms” som möjligt på skalan mellan hälsa och ohälsa. Du kan läsa mer om hur matrisen och tidslinjen används här.

Orsaksorientierad matris