Den personanpassade medicinens kännetecken.

Empowerment/ patientmedverkan

Ett partnerskap upprättas mellan patienten och läkaren med patientens berättelse i centrum.
Patienten är alltid den som vet mest om sin kropp och är med och påverkar behandlingen.

Informationsfokus och frågan Varför?

Frågan ”Varför?” ställs i större utsträckning än ”Vilken sjukdom?”
Mer information om patienten inhämtas: vilka utlösande faktorer har gett upphov till tillståndet och vad är det som gör att tillståndet består? Verktygen består av frågeformulär, patientens berättelse och labbprover.

Systematisering – matris och tidslinje

Den inhämtade informationen systematiseras enligt en tidslinje och en matris för att lättare hitta orsakssambanden

Biokemisk individualitet

Vi är biokemiskt olika och har olika behov på grund av det unika samspelet mellan gener och miljö.
Det som är mat för en person kan därför vara giftigt för en annan. Likadant är vi mer eller mindre lämpade för olika typer av motion eller stresshantering och vi dras ofta till olika slags aktiviteter.

Långsiktighet

Fokus skiftar från symtomvård till en långsiktig vård. Målet är att eliminera bränslet till orsaksfaktorerna – allt från undermålig kost och näringsobalanser, dolda allergier och störd tarmflora till för hög stressbelastning och för stillasittande livsstil.

Hållbarhet

Kroppsegna, bioidentiska och växtbaserade näringsämnen och läkemedel används i största möjliga mån. Syntetiska läkemedel och operativa ingrepp utgör komplement vid behov.

Förebyggande undervisning

Läkaren och hälsocoachen undervisar patienten om vad just hen behöver för att underhålla sin hälsa och förebygga sjukdom.