Styrelse.

SIWERT GÅRDESTIG

ORDFÖRANDE

SiwertSiwert Gårdestig har tidigare varit sjukhusdirektör vid Södersjukhuset och Sahlgrenska universitets-sjukhuset, samt försäkrings- respektive programdirektör vid Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan. Han har haft flera styrelseuppdrag inom både privat och offentlig verksamhet och suttit som sakkunnig i flera statliga utredningar. Idag är han engagerad som rådgivare och konsult inom framför allt hälso- och sjukvårdssektorn och myndighetsområdet.

ANNA TILLBERG

UTVECKLINGSANSVARIG

anna-tillbergAnna Tillberg är före detta vårdentreprenör. Hon bedrev äldreomsorg i privat regi i Stockholms stad under många år på 1990- och 2000-talet. Idag är hon verksam som projektledare och konsult. Hon är även utbildad inom näringsmedicin och örtmedicin.

SANNA TÖRSLEFF BERGLUND

SENIOR ADVISOR

SannaSanna Törsleff Berglund är utbildad psykolog och näringsterapeut och har arbetat enligt den funktionsmedicinska modellen sedan 2006. Hon delar sin tid mellan den egna kliniken och en anställning som konsult och utbildare mot näringsterapeuter och hälsokostfackhandeln.

FREDRIK BUCH

FORSKNINGSANSVARIG

FredrikBuch2Fredrik Buch är legitimerad läkare och specialist i ortopedi. På 1990-talet arbetade han inom läkemedelsindustrin med kliniska prövningar och satt därefter som fondförvaltare ansvarig för läkemedels-fonderna på SEB. Fredrik har även varit verksam som Senior Development Officer vid Karolinska institutet och ägnar sig idag åt ett flertal styrelseuppdrag.

HELENE SANDSTRÖM

PRESSANSVARIG

MLG7706Helene Sandström är utbildad vetenskapsjournalist med integrativ medicin och funktionsmedicin som fokusområden. Hon har lång erfarenhet som översättare och skribent inom områdena medicin, marknadsföring, nutrition och hälsa. Helene är även pressansvarig för den ideella föreningen Nordic Nutrition Council som fungerar som en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn.

 

Övriga medarbetare.

LISA PALMLÖF

Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin

Lisa Lisa Palmlöf är verksam som specialistläkare i rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus. Hon har också en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patienter som har långvarig smärta enligt den psykologiska behandlingsmetoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Hon är även styrelsemedlem i Läkarföreningen för integrativ medicin som verkar för utvecklingen av en mer holistisk och hållbar hälso- och sjukvård i Sverige.

MILAD GHASEMI

IT/WEBBANSVARIG

anna-tillbergMilad Ghasemi sköter NNPLM:s webbplats och driver utvecklingen, samt ansvarar för all IT och data ”behind-the-scenes”.