Om NNPLM.

Nordiskt nätverk för personanpassad livsstilsmedicin bildades 2013 för att öka kunskaperna om individualiserad livsstilsmedicin i Sverige.
Vårt inledande mål var att arrangera den första internationella konferensen om funktionsmedicin i Sverige i syfte att presentera en effektiv modell som möjliggör en konkret preventiv vårdlösning. Vi valde att kalla modellen för Personanpassad livsstilsmedicin eftersom det ger en tydligare bild av vad den handlar om.
Vi gick vidare med att genomföra den första kliniska forskningsstudien om personanpassad livsstilsmedicin i Sverige.
I dag har nätverket tagit ett kliv tillbaka för att låta den nystartade Fonden för funktionsmedicin greppa taktpinnen. I fortsättningen kommer fonden att ansvara för de satsningar inom forskning, utbildning och informations-spridning som vi arbetar för. Möt oss gärna på FMfonden.se!