Livsstilsmedicin är .


Personanpassad livsstilsmedicin.

Simplennplm

Personanpassad livsstilsmedicin är en behandlingsmodell för kronisk sjukdom. Den tar den ”vanliga” livsstilsmedicinen ett steg vidare genom att individualisera den. Utöver konventionella undersökningar och tester används specialiserade labbprover, genetiska analyser och omfattande frågeformulär. Målet är att få en så heltäckande bild som möjligt av patientens unika förutsättningar, nuvarande situation och fullständiga sjukdomshistoria.
Den personanpassade livsstilsmedicinen innebär att patienten är i fokus, inte diagnosen. Den ger oss ett nytt sätt att hantera sjukdom på genom att patienten får den information som hen behöver för att återta kontrollen över sin hälsa. Patienten får hjälp med att hitta och införliva rätt kost och näring, motion, sömn och avslappning i sitt liv. En viktig förutsättning är att patienten är intresserad av att samarbeta och att ta ansvar för sin hälsa.
Den personanpassade livsstilsmedicinen bygger på det som i USA kallas för funktionsmedicin.
Mer information om läkare som praktiserar funktionsmedicin i Skandinavien hittar du under Användbara länkar här.


Mer om NNPLM

Resurser.

Fallstudier

Här hittar du fallbeskrivningar av hur personanpassad livsstilsmedicin använts vid någravanliga kroniska sjukdomar.


Forskning

Här samlar vi vetenskapliga artiklar som har anknytning till livsstilsmedicin och FunctionalMedicine.


Bibliotek

Här finns artiklar, boktips och användbara länkar till andra resurser gällande livsstilsmedicinoch Functional Medicine.


Våra projekt.

I slutet av maj 2016 startar NNPLM en klinisk prövning av personanpassad livsstilsmedicin och nedsatt sköldkörtelfunktion. Studien finansieras av Skandia, Länsförsäkringar och EuroAccident och kommer att utföras vid Sophiahemmet sjukhus i Stockholm.

Läs mer om våra projekt
 

Håll dig uppdaterad.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kontakta oss.


  • info@nnplm.se

  • 08-559 245 05

  • facebook.com/nnplm