2016-10-27 kl. 17:08 #855

Tack för rapport Annika! Har torrheten kommit nu under studietiden eller hade du det innan också.
Jag undrar just vad det är som stör i magtrakten, tillskott eller något födoämne. Vi får återkomma till detta ifall det inte upphör inom en vecka.