2016-10-05 kl. 20:16 #793
Cathrine
Deltagare

Tack Sanna, jag brukar aldrig väga mig ofta. Min fråga kommer sig av att det står i ett av häftena att man ska väga sig varje dag eftersom 1-2 kg viktökning är en tydlig indikation på inflammatorisk process på grund av en fördröjd födoämnesallergi. Jag tolkar det som att det är en metod för att förstå om man tål ett födoämne när vi ska börja återintroducera livsmedel. Det är viktigt att veta om det som står i häftena stämmer eller inte.