Personanpassad kost mot IBS bättre än placebo

av Helene Sandström

Patienter med irritabel tarm (IBS) som äter en individanpassad kost baserat på matintoleranstester har färre symtom, enligt forskare vid Yale-universitetet i USA. Deras studie är bland de första som ger vetenskapligt stöd åt en läkemedelsfri behandling av det här vanliga syndromet.

I USA lider en av fem vuxna av IBS, ett tillstånd som kan orsaka kroniska magsmärtor, gaser, diarré och förstoppning. Eftersom många patienter med IBS tar saken i egna händer och genomgår privata matintoleranstester för att ta reda på om olika livsmedel utlöser deras symtom, bestämde sig en grupp forskare vid Yale att utvärdera ett av testerna i en noggrann studie.

Yale-teamet genomförde en randomiserad, dubbelblind, klinisk studie av 58 patienter med IBS. Forskarna samlade in blodprover från varje patient och använde ett specifikt test som mäter aktiveringen av immunceller (vita blodkroppar) som respons på enskilda livsmedel. Utifrån resultaten tog man fram personanpassade dieter åt studiedeltagarna. I den ena gruppen fick deltagarna utesluta de livsmedel som de var överkänsliga mot enligt testet, medan den andra gruppen fick äta den mat som de var överkänsliga mot. Varken deltagarna eller forskarna kände till vilka som ingick i vilken grupp.

Efter flera veckors intag av den individanpassade kosten utvärderades deltagarnas IBS-symtom och livskvalitet på nytt. Forskarna fann att deltagarna i båda grupperna upplevde en förbättring, men att den grupp som fått utesluta maten de reagerat mot hade mycket lindrigare symtom.

– Vi förväntade oss inte de här resultaten, medger studieledare Ather Ali som är biträdande professor i pediatrik och medicin vid Yale School of Medicine.

De två studiegrupperna rapporterade ingen märkbar skillnad i fråga om livskvalitet. Men vid fyra och åtta veckor efter att de påbörjat sina dieter, uppgav deltagarna i gruppen som fått utesluta livsmedlen de var överkänsliga mot att de kände en betydlig förbättring av symtom som smärtor och svullnad i magen.

– Om de här spännande resultaten kan upprepas i större och mer varierade studier kan de ge oss insikt om ett nytt sätt att behandla IBS på. Det här besvärliga syndromet är ofta funktionsnedsättande, och det är vanligt att patienterna söker lösningar i kosten, säger Ather Ali.

Forskningen finansierades genom bidrag från Cell Science Systems, Corp. samt Yale Center for Clinical Investigation som är finansierat av National Center for Advancing Translational Sciences, en del av National Institutes of Health. Sponsorn hade ingen roll i utformningen och genomförandet av studien.

Källa:
YaleNews. Individualized diets for irritable bowel syndrome better than placebo. 2017-09-20.

Studien:
Ali A, Weiss T R, McKee D, Scherban A, Khan S m.fl. Efficacy of individualised diets in patients with irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. BMJ. 2017:4;1.

Om testet som användes i studien: Alcat Test.