För få FM-läkare i Sverige: nu lanseras svensk utbildning

av Helene Sandström

Den stora flaskhalsen för personanpassad livsstilsmedicin i Sverige är att så få läkare har specialiserat sig på området. I dagsläget finns det bara två läkare i Sverige som är fullt utbildade inom funktionsmedicin: Peter Martin i Göteborg och Cecilia Fürst i Ystad.

Samtidigt är intresset bland patienterna så stort att man tvingas lotta ut tider för nybesök. På grund av detta lanseras nu en svensk, onlinebaserad kurs i funktionsmedicin som är specialanpassad för legitimerad vårdpersonal i Sverige.

Kursen har utvecklats av Peter Martin och Jonas Bergqvist, leg. sjukgymnast, träningscoach och funktionsmedicinsk terapeut med över tio års erfarenhet av utbildning och kliniskt arbete. Båda brinner för den personanpassade livsstilsmedicinen och dess potential att förbättra hälsan hos många patienter med kroniska sjukdomar.

Läs mer om utbildningen här: http://www.fmvu.se/