Ny högskoleutbildning i integrativ medicin

av Helene Sandström

Intresset för integrativ medicin och funktionsmedicin är stort. Därför har den amerikanska regeringen finansierat en ny universitetskurs i integrativ medicin som är tillgänglig online för alla mellan den första maj och sista augusti 2017.

Kursen ”Foundations in Integrative Health” ges av centret för integrativ medicin vid Arizona University i samarbete med organisationen Academic Consortium for Integrative Medicine and Health. Syftet är att öka kunskapen hos vårdpersonal och andra för att möta patienternas växande efterfrågan.

Kursens innehåll bygger dels på en behovsbedömning via frågeformulär som fyllts i av ansvariga för olika vårdutbildningar, dels på ett tidigare primärvårdsprojekt som genomförts vid UCLA Center for Health Policy Research. Där undersökte man hur behoven inom primärvården skulle kunna kompletteras av vårdgivare som står utanför den konventionella vården – kiropraktorer, naturmedicinare (ND), akupunktörer och andra verksamma inom österländsk medicin samt barnmorskor som arbetar med hemförlossning.

Kursplan till ”Foundations in Integrative Health”:

  • Introduktion till integrativ medicin i primärvården – vad integrativ medicin innebär och hur begreppet skiljer sig från ”komplementär och alternativ medicin”.
  • Förebyggande beteende- och livsstilsförändringar – om olika strategier för att genomföra livsstilsförändringar.
  • Hälsa och välbefinnande för vårdpersonal – hur man identifierar symtom på stress och utbrändhet och vad man kan göra åt dem
  • Integrativmedicinskt fokus på patienternas behov i primärvården – om sömn, stresshantering, kost och näring, miljö och hälsa
  • Integrativa behandlingar – att utarbeta en integrativmedicinsk behandlingsplan, inkl. fallbeskrivningar
  • Integrativ medicin i ett större perspektiv – hur integrativ medicin kan gynna samhället i stort
  • Avslutande reflektion och utvärdering

Drygt 2 300 deltagare har redan fått testa kursen på 79 platser i USA och nästan hälften (45 procent) var så nöjda att de anser att den bör ingå i alla primärvårdsutbildningar. Ytterligare 38 procent rekommenderade att kursen ges som fortbildning, medan 17 procent menade att den borde finnas som tillval vid vårdutbildningarna.

Kursen omfattar 45 timmar och är tillgänglig online för alla mellan den första maj och sista augusti 2017. Anmälan kan göras här: https://www.surveymonkey.com/r/NCIPH2017Registration