Läkaren en guide, inte gud

av Helene Sandström

Den nederländska neurologen Bas Bloem förmedlar ett av funktionsmedicinens huvudbudskap: läkare ska vara ”guider” i stället för ”gudar”; de ska vägleda i stället för att diktera.

– Behandla patienten som en partner, säger Bloom till Dagens Medicin och förklarar att ansvaret för behandlingen då delas mellan patient och läkare, i stället för att främst vila på läkaren. När patienterna tas på allvar och blir mer delaktiga i sin vård, får de en aktiv roll som leder till bättre resultat.

Inom funktionsmedicinen kallas detta för det terapeutiska partnerskapet. Lägg sedan till en djupare förståelse för varje persons individuella biokemi, samverkan mellan kroppens olika fysiologiska system och den dynamiska balansen mellan det fysiska, mentala och själsliga, så har du en modell som kan revolutionera vården.

Se Bas Bloems inspirerande TED-föreläsning ”From God to Guide” här: