Näring som framtidens hälsofrämjande verktyg

av Helene Sandström

I framtiden kommer kosttillskott att få en helt ny plats i vården, förutspår biokemist Jeff Bland, vars organisation Personalized Lifestyle Medicine Institute nyligen arrangerade det fjärde årliga mötet för innovationsledare, den här gången i Phoenix, Arizona.

– I takt med att framtidens medicin rör sig från en sjukdomsorienterad till en hälsoinriktad modell kommer kosttillskott att användas på nya sätt, menar Jeff Bland. Teknologiska framsteg inom allt från genomiska tester till insamling av realtidsdata via bärbara enheter kommer att möjliggöra mer riktad och individanpassad livsstilsbehandling med kost, motion och även näringstillskott.

Ett hinder för acceptansen av kosttillskott som hälsofrämjande verktyg beror enligt Jeff Bland på att myndigheternas regelverk fortfarande står och stampar i den läkemedelscentrerade, sjukdomsorienterade modellen.

– Forskningen som kommer idag är så överväldigande att jag tror att de reglerande myndigheterna kommer att förändra inställning i och med att nya unga människor kommer in och ger plats för nya kunskaper, säger Jeff Bland till NutraIngredients.

Jeff Bland har tidigare varit verksam som professor i biokemi vid University of Puget Sound i Washington. Fram till 2012 var han forskningschef vid kosttillskottsföretaget Metagenics då han grundade den icke vinstdrivande organisationen Personalized Lifestyle Medicine Institute som verkar för att sprida information om personanpassade livsstilsbehandlingar som minskar risken för kroniska sjukdomar.

Källa:
NutraIngredients. ”The future of dietary supplements is to marry itself into this scientific wellness revolution.”