Varför funktionsmedicin?

av Helene Sandström

Funktionsmedicinen inriktar sig på behandling av patienten istället för sjukdomen och är en av de bäst bevarade hemligheterna på det medicinska området idag. Men det handlar …

Näring som framtidens hälsofrämjande verktyg

av Helene Sandström

I framtiden kommer kosttillskott att få en helt ny plats i vården, förutspår biokemist Jeff Bland, vars organisation Personalized Lifestyle Medicine Institute nyligen arrangerade det fjärde …