View Post

Ökad förståelse för biokemisk individualitet

av Helene Sandström

Neuroendokrinologen Hermann Borg riktar kritik mot att patient–läkarrelationen till stor del ersatts av standardiserade riktlinjer enligt den evidensbaserade medicinen (EBM). EBM blev lösningen på behovet av …