Vita huset-läkare erkänner funktionsmedicin

av Helene Sandström

Tidigare Vita huset-läkaren Robert G Darling sätter sig i skolbänken igen för att lära sig mer om personanpassad livsstilsmedicin.
”Jag anser att funktionsmedicinen ger oss nycklarna vi så desperat behöver för att vända utvecklingen av kroniska sjukdomar i USA och resten av världen”, skriver han.

Robert G Darling började sin läkarbana 1985 och utbildade sig sedermera till specialist i akutsjukvård. Han tog tjänst inom den amerikanska flottan och tillbringade tre år som läkare i Vita huset under president Bill Clinton.

Idag är Robert G Darling chef för privata kliniken LeadHealth samt centret för katastrofmedicin och humanitärt bistånd (CDHAM) vid Edward Hebert School of Medicine i Bethesda, Maryland. Men han har också satt sig i skolbänken igen. Han förklarar varför i ett nyhetsbrev på LeadHealth.com:

När jag läste till läkare fick vi lära sig att ställa diagnos och behandla patienter med de bästa tillgängliga läkemedlen och kirurgiska metoderna. Naturligtvis försökte vi förstå patientens sjukdomsprocess och sjukdomarnas mekanismer, men bara för att ställa en diagnos och behandla sjukdomen, inte för att fastställa grundorsakerna till patientens ohälsa. Den här metoden fungerar väl idag vid de flesta akut- och traumafall, men den har inneburit ett extremt misslyckande i behandlingen av kroniska sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och diabetes, bland många andra.

Han berättar att han hörde talas om funktionsmedicin redan för flera år sedan, men att han då var skeptisk till att en sådan inriktning behövdes. Var det verkligen möjligt att den konventionella medicinutbildningen hade sådana brister att läkare som specialiserat sig på kroniska sjukdomar skulle behöva vidareutbilda sig ytterligare?

Idag har Robert G Darling insett att många svar finns inom det nya forskningsområdet epigenetik och att mat och motion faktiskt är medicin.

På läkarutbildningen fick han bara 15 timmars utbildning i klinisk nutrition och mycket lite sades om möjligheterna med livsstilsmedicin när det gäller att få kroniska sjukdomar att gå tillbaka. ”Vi förstod det inte då, men vi gör det nu”, skriver han.

Vid en ålder på 57 år och efter 31 år som praktiserande läkare har jag nu gått tillbaka till skolan. Jag har skrivit in mig vid Institute for Functional Medicines certifieringsprogram eftersom jag anser att funktionsmedicinen ger oss nycklarna vi så desperat behöver för att vända utvecklingen av kroniska sjukdomar i USA och resten av världen.

Källa: