Fick minnet tillbaka med personanpassad livsstilsmedicin

av Helene Sandström

En studie från UCLA visar att livsstilsmedicinen klarar det som inga läkemedel hittills lyckats med. Med hjälp av ett anpassat livsstilsprogram kunde minnesfunktionen förbättras hos nio av tio patienter med begynnande demens och Alzheimers sjukdom.

Fallstudier där tidig Alzheimer botats med livsstilsåtgärder finns sedan tidigare (se exempel), men pilotstudien från UCLA är den första som visat att både demens och Alzheimer kan gå tillbaka med hjälp av kost- och livsstilsförändringar om de sätts in i god tid.  Torts att studien är liten är potentialen tydlig.
– Bara de senaste tio åren har hundratals kliniska studier genomförts på Alzheimers sjukdom, utan framgång, till ett sammanlagt belopp på över en miljard dollar, säger Dale Bredesen, professor i neurologi vid UCLA and Buck Institute i Los Angeles, som ledde studien.
Ett individanpassat program med 36 olika behandlingspunkter användes. Programmet omfattade bland annat kostförändringar, stimulerande hjärnövningar, stresshantering, motion, sömnförbättring, läkemedel och näringstillskott. Nio av de tio patienterna i gruppen förbättrades. En hade så långt framskriden sjukdom att det var för sent att stoppa eller vända utvecklingen. Sex av deltagarna kunde återgå till sina arbeten och mår fortsatt bra vid uppföljningen efter två och ett halvt år.
– Det här indikerar att en bredare behandlingsmetod kan vara effektivare än enskilda läkemedel för behandling av kognitiva besvär på grund av Alzheimers, menar Bredesen.

Exempel på ett personanpassat program som användes i studien:

  • Snabba kolhydrater, gluten och raffinerade livsmedel uteslöts ur kosten; andelen grönsaker, frukt och icke-odlad fisk ökades.
  • Meditation två gånger om dagen och yogaövningar för att minska stress.
  • Tillskott av melatonin, B-vitamin (metylkobalamin), D3-vitamin, fiskolja och coenzym Q10 varje dag.
  • Nattsömnen förlängdes från 4–5 timmar till 7–8 timmar per natt.
  • Munhälsan förbättrades med hjälp av elektrisk tandborste och tandtråd.
  • Hormonbehandling genomfördes (patienten var en medelålders kvinna med övergångsbesvär).
  • Fasta tolv timmar per dygn mellan kvällsmat och frukost och minst tre timmar mellan kvällsmat och läggdags.
  • 30 minuters träning 4–6 dagar per vecka.

Efter tre månader hade patientens minnesproblem gått tillbaka helt.
Enligt Bredesen har årtionden av biomedicinsk forskning, både i hans eget och andra labb, visat att ett omfattande nätverk av molekylära interaktioner är inblandade i Alzheimers sjukdom, vilket tyder på att en bredare behandlingsmetod kan vara effektivare.
– Tänk dig att du har ett tak med 36 hål i, säger Bredesen i ett pressmeddelande, och att du har ett läkemedel som täpper till ett hål väl. Läkemedlet kan ha fungerat; ett hål har lagats, men 35 läckor återstår. Alltså har den underliggande processen sannolikt inte påverkats särskilt mycket.
– Om flera problem inom det molekylära nätverket åtgärdas kan det vara en additiv eller till och med synergistisk behandling. Vi tror att en sådan kombinationsmetod kan förbättra även läkemedlets prestanda.
En finsk studie som publicerades i JAMA i september 2015 bekräftar att flera olika livsstilsåtgärder krävs för att förbättra minnet. Enbart fysisk aktivitet är inte tillräckligt.
Nackdelen med programmet är komplexiteten och att arbetet med livsstilsförändringarna ligger på patienten och vårdgivaren. Inga av patienterna i studien klarade att följa hela protokollet. Trots det blev utfallet över förväntan.

Planering av en uppföljande större Alzheimerstudie pågår vid Cleveland Clinic i Ohio.

Du kan se inslag om studien här (ABC News) och här (Today Show).

Pressmeddelanden:
Memory loss associated with Alzheimer’s reversed for first time
Pre and post testing show reversal of memory loss from Alzheimer’s disease in 10 patients

Studien:
Bredesen DE. Reversal of cognitive decline: A novel therapeutic program. Aging 2014;6(9):707-717

Bredesen DE, Amos EC, Canick J, Ackerley M, Raji C, Fiala M, Ahdidan J. Reversal of cognitive decline in Alzheimer’s disease. Aging 2016 Jun;8(6):1250-8.