George Washington University erbjuder personanpassad livsstilsmedicin till Alzheimerpatienter

av Helene Sandström

Ett av de största universiteten i Washington D.C. erbjuder behandling med det personanpassade och livsstilsbaserade protokollet MEND™ för personer med Alzheimers sjukdom.

George Washington Universitys center för integrativ medicin (GWCIM) har inlett ett samarbete med Muses Labs som tagit fram det nyskapande protokollet MEND för Alzheimerpatienter. Samarbetet innebär att patienter som bor i Washington D.C. som har försämrade kognitiva funktioner eller diagnostiserad Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadium kan behandlas med MEND-protokollet via centrets program för mental hälsa.

MEND-protokollet är en personanpassad metod som använder sig av stora mängder data om patienten samt tekniska hjälpmedel för att identifiera och samtidigt behandla de många patologiska faktorer som ligger bakom åldersrelaterad kognitiv försämring. Protokollet individanpassas efter varje enskild patient och har visat sig kunna förbättra minnet och den kognitiva funktionen.

Vid GWCIM samarbetar ett team av läkare, dietister, fysioterapeuter och experter på livsstilsmedicin för att ge patienterna ett omfattande vårdprogram. Centret syftar till att skapa en läkande miljö där patienterna har tillgång till läkare och en rad kompletterande och alternativa terapier för att främja deras läkning och välbefinnande. Vårdprogrammet bygger på både vetenskap och beprövad erfarenhet och fokus ligger på att se hela människan och att respektera varje individs unika symtombild.

– Våra vägledande principer handlar om att ge patienterna egenmakt och ansvar, och vårt vårdteam skräddarsyr behandlingsplaner efter varje patients individuella behov, säger läkaren Mikhail Kogan, medicinsk chef för GWCIM. De här principerna stämmer väl överens med Muses Labs vision om att samarbeta med patienter, vårdgivare och vårdleverantörer enligt en datadriven metod som hanterar de underliggande orsaksfaktorerna vid nedsatt kognitiv funktion som är unika för varje patient. Målet är att uppnå förbättrade hälsoresultat.

Källa: https://museslabs.com/george-washington-university-offers-the-mendtm-protocol-for-alzheimers-disease