FM-center expanderar till dubbel storlek

av Helene Sandström

Den stora efterfrågan på funktionsmedicin i USA har lett till att Cleveland Clinic utökar sitt center för funktionsmedicin till dubbel storlek.

Efter drygt ett och ett halvt års verksamhet köar över 1900 patienter för att få behandling vid centret för Functional Medicine (CFM) vid sjukhuset Cleveland Clinic i Ohio. För att möta efterfrågan kommer FM-centret på Cleveland Clinics campus att expandera 2017 och FM-läkare kommer att kunna ta emot patienter vid andra mottagningar utanför sjukhusområdet.
Vid starten hösten 2014 hade centret en personalstyrka på åtta personer. Idag består den av 22 anställda med fem heltidsläkare, men det är fortfarande långt ifrån tillräckligt för att klara behovet.
Mary Curran som ansvarar för Cleveland Clinics specialprojekt berättar för webbtidningen Holistic Primary Care att intresset för funktionsmedicin (FM) har överstigit förväntningarna.
– Vi var oroliga för att vi inte skulle få nog med patienter. Men nu är vi oroliga för att vi inte ska kunna ta hand om alla.

Forskning pågår
Samtidigt pågår arbetet för fullt med att studera FM-modellens kostnadseffektivitet genom att jämföra FM-behandling av astma, diabetes, IBS och migrän med konventionell behandling av samma sjukdomar vid Cleveland Clinic. Preliminära data beräknas bli klara om 18 till 24 månader.
Patienterna som söker sig till CFM har ofta många och komplicerade hälsobesvär. Hela 80 procent är kvinnor. De flesta har snurrat länge i vårdkedjan och fått prova mängder av behandlingar utan bestående resultat. Ungefär hälften kommer till CFM på remiss.
Reaktionerna på den livsstilsbaserade medicinen med personanpassad kost, näring, motion och stresshantering som främsta verktyg är emellertid inte odelat positiv. Mary Curran säger till Holistic Primary Care att motståndet framför allt beror på brist på förståelse bland vissa specialister.
För att öka kunskapen om vad funktionsmedicin innebär har CFM inlett en informations- och utbildningssatsning som syftar till att förklara FM-modellens grundpelare. Föreläsningarna är öppna för både vårdpersonal och allmänhet. Det går också att delta i större föreläsningar via nätet.

Källa: https://www.holisticprimarycare.net/topics/topics-a-g/functional-medicine/1772-facing-huge-demand-cleveland-clinic-doubles-its-functional-medicine-center.htm