Center för funktionsmedicin vid Cleveland Clinic

av Helene Sandström

I september 2014 öppnades ett center för funktionsmedicin vid Cleveland Clinic, som är ett av USA:s fyra högst rankade universitetssjukhus.

Cleveland Clinic är sedan 1994 ansett som landets bästa vårdenhet för kardiovaskulära behandlingar. Det omfattar åtta regionsjukhus i delstaten Ohio och har omkring 75 vårdcentraler knutna till sig. Här finns 3000 heltidsanställda läkare och forskare samt 11000 sjuksköterskor.
Cleveland Clinic är också känt för att vara nytänkande. Visionen när det grundades 1921 vara att tillhandahålla bästa möjliga vård baserat på tre faktorer: samarbete, medkänsla och innovation.
– Vi har en lång tradition av att närma oss icke-etablerade områden, säger vd Toby Cosgrove på Cleveland Clinics webbplats. 2008 grundades deras center för integrativ medicin och tidigare i år startades en klinik för kinesisk örtmedicin.
Nu öppnar man alltså också för ett center för funktionsmedicin med patientmottagning, forskning och utbildning. Centret drivs i samarbete med utbildningsorganet IFM (Institute for Functional Medicine). Anledningen till satsningen är att man vill fortsätta att bredda sitt fokus på preventiv, patientcentrerad och personanpassad vård.

Genernas påverkas av livsstilsfaktorer
Funktionsmedicinen bygger på kunskapen om att livsstilsfaktorer som näring, sömn, motion, stress och sociala relationer spelar stor roll för genernas uttryck och därmed vår hälsa. Centrets anställda kommer att samarbeta med annan vård- och forskarpersonal vid Cleveland Clinic för att studera effekten som funktionsmedicin har på kronisk sjukdom. De inledande studierna kommer att ske inom fyra områden: IBS, diabetes typ 2, astma och migrän. Screeningar inleds inom kort på 300 patienter.
– Vi inser att vi måste anamma nya metoder för att komma till rätta med ökningen av kronisk sjukdom, säger Toby Cosgrove. Den här satsningen fortsätter och utökar vår integrativa, holistiska approach.
– Vi går igenom patientens fullständiga sjukdomshistoria och fokuserar på hela personen istället för på isolerade symtom, säger läkaren Mark Hyman som är ledare för centret. Vi utgår från personens unika miljö, genetik och livsstil. Vi behandlar inte bara hela plantan, utan jorden den växer i också.

Kopplar ihop symtomen
Det är vanligt att patienter som känner att de är sjuka, får till svar av sin läkare att alla tester är normala. Cleveland Clinic for Functional Medicine syftar till att råda bot på det problemet genom att söka fram de underliggande orsakerna till symtomen. Istället för att skicka runt patienten till olika specialister, tillbringar de funktionsmedicinska läkarna längre tid med sina patienter. De lyssnar på och kartlägger patienternas sjukdomsberättelser och ”tänker och länkar” (think and link) istället för att syssla med ”naming and blaming”, som Mark Hyman kallar approachen att behandla symtom med läkemedel.
– Kroppen är ett komplext ekosystem och vi måste behandla det som ett sådant, konstaterar han.

Uppföljning är avgörande
Centrets team består i dagsläget av fyra läkare, en sjuksköterska, en nutritionist och en dietist/hälsocoach.
Det första besöket tar omkring 75 minuter. Ytterligare tid krävs för teamets utvärdering av tester m.m., som kan ta större delen av dagen. Uppföljande besök tar mellan 30 och 45 minuter.
Frågeformulär fylls i och lämnas in minst sju dagar före det första besöket och omfattar information som medicinska symtom, kost-, sömn- och motionsvanor, trauman, livsstilshistorik och exponering för toxiska ämnen. En tidslinje som kartlägger patientens kronologiska sjukdomshistoria tas fram under besöket och används som utgångspunkt för behandling och uppföljning. Patienten träffar också en av centrets nutritionister och hälsocoacher.
Tester görs bland annat för att utvärdera näringsmässig status (till exempel aminosyror, fettsyror, oxidativ stress, vitamin- och mineralstatus [tas oftast i blodkroppar, ej serum] , mitokondriefunktion, livsmedelsallergier, belastning av tungmetaller och andra toxiner). Flera tester är tillgängliga, exempelvis för att utvärdera genetiska faktorer, hormonella störningar, skeletthälsa, binjurefunktion osv. Vissa prover kan göras i hemmet genom insamling av urin, saliv eller avföring. Anvisningar kring detta ges av sjuksköterska.
Läkemedel skrivs ut av läkaren vid behov.
Uppföljningen av patienten är A och O för att behandlingen ska fungera. Vid de uppföljande besöken träffar patienten nutritionisten eller hälsocoachen för att uppdatera sitt behandlingsprogram. Patienten har även regelbunden kontakt med hälsocoachen per telefon eller e-post för att och sätta upp och utvärdera nya kort- och långsiktiga hälsomål.
Centrets läkare jobbar nära patienten och fokuserar på näringsmässiga aspekter och andra funktionsmedicinska nyckelfaktorer för att hitta grundorsakerna till patientens problem. De kan också diskutera patienten med dennes primärvårdsläkare.

Exempel på områden som Cleveland Clinic for Functional Medicine arbetar med

• ADD/ADHD
• Alzheimers och demens
• Artros
• Astma
• Autoimmuna sjukdomar
• Depression
• Diabetes
• Eksem
• Fibromyalgi
• Förebyggande av cancer
• Förhöjt kolesterol
• Huvudvärk
• Kronisk bihåleinflammation
• Kroniskt trötthetssyndrom
• Kvinnohälsa (PMS, klimakteriebesvär, PCOS)
• Matsmältningsproblem (IBD, IBS, GERD)
• Metabolt syndrom, prediabetes, insulinresistens
• Migrän
• Miljö- och födoämnesallergier
• Multipel skleros
• Osteoporos
• Parkinsons sjukdom
• Psoriasis
• Rastlösa ben-syndrom
• Sköldkörtelrubbningar
• Sömnlöshet
• Urinvägsinfektion