Den funktionsmedicinska modellen bygger på sju grundläggande fysiologiska system som måste fungera för att vi ska hålla oss friska:

 • Mage–tarm

  Upptag och utsöndring samt tarmflorans hälsa.

 • Struktur

  Från cellmembranets till musklernas och skelettets uppbyggnad

 • Kommunikation

  Hormoner, signalämnen m.m.

 • Transport

  Blodcirkulationen, lymfsystemet

 • Elimination

  Gifter som skapas i kroppen och som kommit in utifrån måste renas och föras utav bland annat lever och njurar.

 • Energiproduktion

 • Immunförsvar

 • Nätverkstänk

Alla delar påverkar varandra. Om man rycker i en tråd påverkas även andra saker.

 • Organreserv

Återhämtning och återuppbyggnad. Man strävar efter att bygga upp och bibehålla en organreserv, en motståndskraft som förebygger skador och som gör att vi klarar tillfälliga större belastningar, till exempel hög stress på jobbet under en kortare period, en olycka, en nära släktings bortgång. Kronisk stress, för lite eller för mycket träning, brist på sömn och dåliga matvanor tär på reserven tills den riskerar att ta slut.

 
Det funktionsmedicinska trädet illustrerar de underliggande ”rot-orsakerna” till att ett eller flera av de sju fysiologiska systemen fungerar sämre.

Home Fundemental Sju grundläggande fysiologiska system Upptag av näring, vätska, syre samt tarmflorans hälsa. Tillbaka till trädet Functional medicine-modellen bygger på sju grundläggande fysiologiska system som måste fungera för att vi ska hålla oss friska: 1. Matsmältning (assimilation) 2. Struktur (structural integrity) Vävnader & membran – från cellmembranets till musklernas och skelettets uppbyggnad. 3. Kommunikation Hormoner och signalämnen. 4. Transport Cirkulation & transport via blodomloppet och lymfsystemet. 5. Eliminering (biotransformation & elimination) Gifter som skapas i kroppen och som kommit in utifrån måste brytas ned och föras ut med hjälp av bland annat lever och njurar. 6. Energi Kroppens energiproduktion och miljöns påverkan på den. 7. Immunförsvar (defense & repair) Kroppens försvar mot hot och inflammationer. Triggers Förelöpare (antecedents) är faktorer som gör en person mottaglig för vissa sjukdomstillstånd, till exempel ärftliga faktorer eller saker i miljön. Ett vanligt exempel är glutenintolerans. Andra exempel kan vara en akut infektion eller exponering för miljögifter, men också sådant som inlärda beteendemönster.

Utlösande faktorer (triggers) är faktorer som utlöser ett sjukdomstillstånd. Stress och allergener är vanliga exempel.

Beständighetsfaktorer (mediators) kan vara biokemiska eller psykosociala faktorer som bidrar till sjukdomstillståndet.


Det är viktigt att förstå vilka de här faktorerna är för att kunna skräddarsy en behandling åt patienten.
Förelöpare, utlösande faktorer och beständighetsfaktorer, Tillbaka till trädet

I funktionsmedicinen används en tidslinje som verktyg för att identifiera olika faktorer som bidrar till kronisk ohälsa och sjukdomar hos den enskilda individen. Man utgår också från en orsaksorienterad matris för att koppla ihop olika symtom och hitta destruktiva livsstilsvanor, försämrade funktioner och sjukdomsprocesser så tidigt eller så långt ”uppströms” som möjligt på skalan mellan hälsa och ohälsa. Du kan läsa mer om hur matrisen och tidslinjen används här.

Home Visa tidslinjen Återställ * Klicka på de olika delarna
för att läsa mer
tidslinjen fyller vårdgivaren i nyckelhändelser som kan ha relevans för sjukdomens uppkomst.
Den är ett viktigt verktyg eftersom patienter sällan berättar sin sjukdomshistoria i kronologisk ordning.

Klicka på de olika åldrarna för att läsa mer om utlösande faktorer.
Visa behandlingsplan
Slide Exempel på behandlingsplan Inledande behandling • Mjölkfri kost
• Flukonaxol, medicin mot svampinfektion, 6 veckor
• Växtämnet berberin som har svampdödande egenskaper [HS1] , 6 veckor
• Probiotika
• D3-vitamin
Uppföljning efter tre veckor •Patienten har slutat använda migränmedicin
• Bihålebesvären 50 % bättre
• Har mer energi
Uppföljning efter åtta veckor • Bihålebesvären och migränen fortsatt bättre
• Patienten har avslutat behandlingen mot svampinfektionen, men fortsätter med den mjölkfria kosten, probiotika samt D-vitamin tills D-vitaminvärdet normaliserats


Tillbaka
Orsaksorientierad matris