Om NNPLM.

Nordiskt nätverk för personanpassad livsstilsmedicin bildades 2013 för att öka kunskaperna om individualiserad livsstilsmedicin i Sverige. Nätverket representerar en blandning av läkare, terapeuter, utbildare och vårdentreprenörer, alla med direkt eller indirekt erfarenhet av livsstilsmedicin.
Det inledande målet var att arrangera den första internationella konferensen om Functional Medicine i Sverige i syfte att presentera en effektiv modell som möjliggör en konkret preventiv vårdlösning. Vi valde att kalla modellen för Personanpassad livsstilsmedicin eftersom det ger en tydligare bild av vad den handlar om.
Idag arbetar nätverket med att avsluta den första kliniska forskningsstudien av personanpassad livsstilsmedicin i Sverige.