Användbara länkar.

Det finns idag tre svenska läkare som arbetar enligt Functional Medicine:

Cecilia Fürst i Skåne – vitalmedicin.se

Peter Martin i Göteborg – funmed.se

Mathias Thurfjell i Oslo, Norge – balderklinikken.no/team-balder/mathias-thurfjellVid Balderklinikken i Norge finns även andra läkare som jobbar med Functional Medicine.

I Danmark har Nordic Clinic ett helt Functional Medicine-team med bl.a. läkare, dietist, sjuksköterska och näringsterapeut.

Du hittar mer information om Functional Medicine från den icke vinstdrivande utbildningsorganisationen IFM här:
Institute for Functional Medicine functionalmedicine.org

På IFM:s webbplats finns en sökfunktion där du kan söka efter Functional Medicine-utbildade läkare.

Biokemisten Jeff Bland som tillsammans med några läkare grundade konceptet Functional Medicine i USA 1990 driver idag kunskapscentret Personalized Lifestyle Medicine Institute.

Vid amerikanska universitetssjukhuset Cleveland Clinic finns Center for Functional Medicine med mottagning, utbildning och klinisk forskning inom Functional Medicine.

Den amerikanska branschföreningen DIFM för dietister och nutiritionister med inriktning mot integrativ och funktionell medicin har idag över 4 000 medlemmar: integrativerd.org/what-is-difm

Kansas University Medical Center har startat ett integrativt dietistprogram med Functional Medicine som bas:
KU Dietetics and Integrative Medicine graduate certificate program

Läkaren Jeanne Drisko som driver de integrativmedicinska programmen vid Kansas University Medical Center kommenterar forskning om kosttillskott i den här intressanta poddsändningen: Lyssna och ladda ner

På bloggen FoodPharmacy berättar professor Stig Bengmark tillsammans med Mia Clase och Lina Nertby Aurell om hur vi bäst underhåller vår tarmflora och undviker proinflammatoriska fallgropar i vardagen.